'Ρεαλιστικές λύσεις που προσδίδουν Επιχειρηματική Αξία΄
● Business Planning and development ● Project Management ● SME Certification Quality systems Occupational Health & Safety Environmental management  Information safety and data protection Audits & Inspections HR Training   

Ποιοι είμαστε

Η Factory Μον. ΙΚΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης & τεχνολογίας. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των κλάδων και στοχεύει στην οργανωτική και τεχνολογική ανάπτυξή τους, προσφέροντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών τεχνικοοικονομικής υποστήριξης.   Σκοπός της εταιρίας είναι μέσα απο την σύνθεση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας να προσφέρει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα έχουν αποτέλεσμα.


Φιλοσοφία & Αρχές

Στηρίζουμε τη φιλοσοφία μας σε τρεις βασικές αρχές :

Σε κάθε συνεργασία δημιουργούμε συνθήκες αλλαγής που επιτρέπουν την ανάπτυξη της επιχείρησης, προδιαγράφοντας το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μαζί με τον πελάτη.

Oικοδόμουμε ισχυρές και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Χειριζόμαστε με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητά κάθε έργο 

Παρέχουμε  ρεαλιστικές λύσεις με βάση το συμφέρον και τους στόχους της κάθε επιχείρησης. Σε κάθε έργο παράγουμε επιχειρηματικές αξίες και οι πελάτες κερδίζουν μαζί μας.  

Η εταιρία

Η factory ιδρύθηκε το 2019 ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Λάρισα από στελέχη με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών, στις Πιστοποιήσεις συστημάτων, την Βιομηχανική Διοίκηση και στην διαχείριση έργων, αναπτυξιακών προγραμμάτων & επενδύσεων. Στην ομάδα της 'the Factory' συμμετέχουν και εργάζονται μηχανικοί, οικονομολόγοι, project managers και σύμβουλοι πληροφορικής με αξιόλογα βιογραφικά και προϋπηρεσία σε καταξιωμένες εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, σε φορείς πιστοποίησης και διεθνείς οργανισμούς. Στο χρονικό διάστημα λειτουργίας της, η επιχείρηση ανέπτυξε και εξειδίκευσε τις υπηρεσίες που παρέχει, επέκτεινε το πελατολόγιό της και ανέπτυξε συνεργασίες στην Ελλάδα και στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.  Η factory έχει πλέον συνεργαστεί με πάνω από 400 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό στελεχών και εργαζομένων επιχειρήσεων. Μέσω της επιτυχούς υλοποίησης πολλών έργων τα τελευταία χρόνια, τυγχάνουμε ευρείας αναγνώρισης ως ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός σύμμαχος στης ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησής στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.  Η εταιρεία είναι μέλος του επιμελητηρίου Λάρισας, του ΣΘΕΒ και της ΕΣΥΝΕ Θεσσαλίας. 

' Για να ενισχύσουμε τους πελάτες μας αναπτύσσουμε εργαλεία και παρέχουμε καινοτόμες, προσαρμοσμένες, ρεαλιστικές λύσεις που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και προωθούν την καινοτομία. Επενδύουμε καθημερινά στην νέα τεχνολογία και παρέχουμε βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχείρηση .' 


Συστήματα Διαχείρισης ISO – Πιστοποιήσεις Επιχειρήσεων Και Οργανισμών

Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Ασφάλεια Πληροφοριών & Προστασία Δεδομένων

 Διαχείριση & Προώθηση Επενδύσεων

Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού - Πιστοποίηση Εξοπλισμού

Αποστολή & Στόχοι της Factory

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.